مبارزه‌ای بزرگ در پلتفرمی کوچک , نقد و بررسی بازی Tekken Mobile

امتیاز بازی

نقاط خوب

  • موسیقی های گوش نواز
  • هسته جذاب گیم پلی
  • اصالت ژاپنی

نقاط ضعف

  • بخش نا امید کننده آرکید
  • یست نا مرتب و طبقه بندی نشده کمبوها
  • داستان نه چندان پیچیده و قدرتمند
گرافیک
۷.۵
گیم پلی
۷
داستان
۵
صدا گزاری
۹
۷.۱
خوب
lightbox